Podziękowanie

W imieniu czworonożnych przyjaciół serdeczne podziękowania dla dzieci i rodziców, którzy przyczynili się do pomocy w zbiórce rzeczy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku Dąbrówka /k. Wejherowa.