Powrót do Rekrutacja

Klasy I

 UWAGA !!!!

 OD DNIA 05.03.2018 DO 05.05.2018

ZGŁASZAMY DZIECI DO KLASY 1

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

ROK 2018/2019

 

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE DZIECI Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

rocznik 2011ustawowy obowiązek szkolny od 7 roku życia

rocznik 2012prawo do wcześniejszego rozpoczęcia edukacji pod warunkiem:

      odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-       

     pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Dokument zgłoszenia do pobrania :

w zakładce rekrutacja – klasy I lub w sekretariacie szkoły 

 Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie do dnia 05.05.2018 roku.