Powrót do Klasy I

Terminy

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański,

dla dzieci zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 6 sierpnia

do 10 sierpnia 2018 r.

od 22 sierpnia

do 24 sierpnia 2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 14 sierpnia 2018 r. 28 sierpnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. do 20 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 sierpnia 2018 r. 31 sierpnia 2018 r.