Powrót do Oddziały przedszkolne

Terminy

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański:
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca

do 30 marca 2018 r.

(do godz. 15.00) !!!

od 20 sierpnia

do 22 sierpnia 2018 r.

(do godz. 15.00) !!!

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 kwietnia 2018 r. 27 sierpnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. do 7 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 maja 2018 r. 29 sierpnia 2018 r.